VD:n har ordet

 

Rivstart men ändå långsiktiga


Lansa Fastigheter är ett av de yngsta bolagen på den svenska fastighetsmarknaden.
Vi startade under hösten 2016 och möttes direkt av ett stort intresse.
Innan årsskiftet hade vi landat vårt första större förvärv.
För 2017 har vi fokus på utveckling av vårt fastighetsbestånd och uppbyggnad av bolagets organisation.

Lansa Fastigheter må vara ett ungt bolag men vi har ett långt ägarperspektiv.
Det långsiktiga perspektivet bottnar i Lansas ägare, som består av flera länsbolag inom Länsförsäkringsgruppen.
För våra ägare är bildandet av Lansa en finansiell placering som ska utvecklas till en långsiktig och trygg placering med bra avkastning.
Detta förhållningssätt utgör också ryggraden när vi investerar i fastigheter oavsett om det är hyresbostäder eller lokaler för samhällsnytta.
Vår första större investering innebar att vi nu är representerade på fem orter i landet som alla finns i region- eller universitetsstäder och är i en spännande tillväxtfas.
Vårt fastighetsbestånd kännetecknas av att det är nyproducerade lägenheter som vänder sig till en kundkrets som efterfrågar service, kvalitet och funktionella planlösningar.
Vi tror nämligen att på lite längre sikt så kommer konkurrensen att öka om hyresgästernas förtroende och betalningsvilja och blir hög kvalitet avgörande vid valet av hyresvärd.

När jag skriver dessa rader i januari 2017 tyder det mesta på att vi kommer fortsätta att få se en positiv utveckling med både hög efterfrågan och
produktionstakt av bostäder och kommersiella lokaler.
För 2017 har vi fokus på vårt fastighetsbestånd och uppbyggnad av bolagets organisation och vi utvärderar fortlöpande ytterligare förvärvsmöjligheter
baserat på våra investeringskriterier som är bra byggnader och bostäder på orter i tillväxt.

Claes Malmkvist
Lansa Fastigheter AB