Att vara en del av Lansa

Lansas hyresgäster skall vara stolta över sitt boende.

Lansas ägare, anställda och samarbetspartners skall vara stolta över att vara del av uppbyggnaden av Lansa, våra fastigheter och kunder.

Lansa är mitt i en marknad som utvecklas snabbt, vi deltar i och följer förändringarna för att ligga i framkant när det gäller service till våra hyresgäster, teknik och affärsmöjligheter för expansion. Våra mål är tydliga avseende såväl förvaltning av våra befintliga fastigheter som expansion på den svenska marknaden.
När vi rekryterar medarbetare kommer information att läggas här på vår hemsida och på publika rekryterings siter.

Oavsett ovanstående är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med engagerade personer som kan och vill vara en del av Lansas utveckling och expansion.