Om oss

Lansa Fastigheter är en ny aktör på den svenska fastighetsmarknaden sedan hösten 2016.

Bolaget är inriktad på att förvärva, förvalta och utveckla fastigheter för bostäder
och samhällsnytta i storstadsregioner och universitetsstäder som är i tillväxt.

Lansa Fastigheter är ett bolag med en mycket långsiktig investeringsstrategi.

Lansa ägs av flera länsbolag inom Länsförsäkringsgruppen.